Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

evedrien
7099 0c48 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viathebelljar thebelljar
evedrien
7020 5dfa
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viathebelljar thebelljar
evedrien
Reposted frommrrru mrrru viathebelljar thebelljar
evedrien
8220 12ae 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viathebelljar thebelljar
evedrien
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaheima heima

February 13 2020

evedrien
Opowiem ci o egoistach. Nawet jeśli wiedzą, że cię zranią, wchodzą w twoje życie, żeby cię skosztować, bo jesteś rodzajem istoty której nie chcą przegapić. Zbyt wiele w tobie blasku, żeby go nie poczuli. Kiedy więc dobrze się już przyjrzą wszystkiemu co masz do zaoferowania. Gdy zabiorą ze sobą twoją skórę, twoje włosy, twoje tajemnice. Gdy uświadomią sobie ile w tym prawdy. Jaką jesteś burzą, nagle ich to poraża. Wtedy pojawia się tchórzliwość. Wtedy osoby za które ich uważałaś ustępują miejsca smutnej rzeczywistości tego jacy są. Wtedy z ich ciała ulatuje wszelka odwaga i odchodzą, mówią 'znajdziesz lepszego ode mnie'. Będziesz stała naga wciąż mając ukrytą gdzieś w sobie połowę z nich i płakała. Pytając dlaczego to zrobili. Dlaczego cię zmusili, żebyś ich kochała, skoro nie mieli zamiaru odwzajemnić tej miłości, a oni powiedzą coś w rodzaju 'po prostu musiałem spróbować. Musiałem dać temu szansę. Przecież chodziło o ciebie'. Ale to nie jest romantyczne. Nie jest urocze. Myśl, że byli tak owładnięci twoim istnieniem, że musieli zaryzykować, że je zniszczą w imię świadomości, że ich ono nie ominęło. Twoje istnienie znaczyło tak mało w porównaniu z ich ciekawością ciebie. Właśnie tacy są egoiści. Igrają z całymi bytami. Z całymi duszami żeby zadowolić własną. W jednej sekundzie trzymają cię na kolanach jakbyś była całym światem, a w drugiej redukują do zwykłego zdjęcia. Zwykłej chwili. Elementu przeszłości. Jednej sekundy. Połykają cię i szepczą, że chcą z tobą spędzić resztę życia. Ale gdy tylko poczują strach są już jedną nogą z drzwiami. Nie mając odwagi pozwolić ci odejść z gracją. Jakby ludzkie serce tak mało dla nich znaczyło. I po tym wszystkim. Po tym całym braniu. Ten strach. Czy to nie smutne i zabawne, że ludzie mają dziś więcej odwagi, żeby rozebrać cię swoimi palcami niż żeby sięgnąć po telefon i zadzwonić. Przeprosić. Za stratę. I właśnie tak ją tracisz.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl
evedrien
6959 a2b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
evedrien
6963 bdea 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
evedrien
5531 87d2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
evedrien
5536 8eb6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
evedrien
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaretro-girl retro-girl
evedrien
5602 0458 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
evedrien
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
evedrien
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Murakami
Reposted frompassionative passionative viaretro-girl retro-girl
evedrien
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaretro-girl retro-girl
evedrien
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro viaretro-girl retro-girl
evedrien
Reposted fromshakeme shakeme viaretro-girl retro-girl
evedrien
8508 73d1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Wszystkim chciałbym być, wszystko przeżyć, połączyć w sobie najdziksze sprzeczności, aż pękłbym wreszcie.
— Witkacy
Reposted fromvesania vesania viaretro-girl retro-girl
evedrien
2807 20db 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl